Državna revizija o opštinama

Komercijalna revizija

Opštine su u obavezi da svake godine angažuju komercijalnog revizora da izvrši reviziju završnog računa budžeta i sastavi izvještaj o reviziji. Ovi izvještaji služe skupštini opštine kao nezavisno mišljenje o tome da li napisano u završnom računu budžeta odgovara stvarnosti.

Saznajte ko vrši revizije lokalnih budžeta i kako su angažovane revizorske kuće ocijenile način na koji su lokalne samouprave prikupljale i trošile novac.

Ko je radio reviziju?
 •  
 • 2012.
 • 2013.
 • 2014.
 • 2015.
 • 2016.
 • Petnjica
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Reviko
 • Reviko
 • Gusinje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Reviko
 • Reviko
 •  
 • 2006.
 • 2007.
 • 2008.
 • 2009.
 • 2010.
 • 2011.
 • Plav
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Reviko
 • Reviko
 • Rožaje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Opština ne posjeduje
 • Reviko
 • Reviko