Državna revizija o opštinama

Komercijalna revizija

Opštine su u obavezi da svake godine angažuju komercijalnog revizora da izvrši reviziju završnog računa budžeta i sastavi izvještaj o reviziji. Ovi izvještaji služe skupštini opštine kao nezavisno mišljenje o tome da li napisano u završnom računu budžeta odgovara stvarnosti.

Saznajte ko vrši revizije lokalnih budžeta i kako su angažovane revizorske kuće ocijenile način na koji su lokalne samouprave prikupljale i trošile novac.

Ko je radio reviziju?
  •  
  • 2006.
  • 2007.
  • 2008.
  • 2009.
  • 2010.
  • 2011.
  • 2012.
  • 2013.
  • 2014.