Mojkovac

Pred vama je opšti pregled budžeta opštine Mojkovac, sa prikazom kretanja visine primitaka i izdataka tokom godina. Za detaljnije podatke o strukturi budžeta po godinama, odaberite neku od ponuđenih opcija u nastavku.