Podgorica

Na ovoj stranici možete vidjeti strukturu operativnih rashoda lokalne samouprave - koliko je sredstava u određenoj godini potrošio neki organ lokalne samouprave za obavljanje svojih nadležnosti. Drugim riječima, ko je potrošio najviše, a ko najmanje. Odaberite godinu za koju želite da saznate podatke.