Uporedna analiza

Izaberite kriterijum za poređenje lokalnih samouprava:


Pozajmice i dugovi su izdaci koji se odnose na ustupanja novčanih sredstava drugoj strani na određeno vrijeme, uz obavezu te druge strane da primljena novčana sredstva nakon protoka određenog vremena vrati uz ugovorenu nadoknadu (kamatu).