Opštine da otvore budžete za građane

03. 07. 2018. no image Trećina opština ne izvještava o učešću građana u javnim raspravama o svojim budžetima; dostupni podaci pokazuju da građani uglavnom nisu učestvovali u raspravama o budžetu za ovu godinu, sa izuzetkom opština Bar, Plav i Žabljak.

Glavni grad – Simulator saradnje sa NVO

20. 04. 2018. no image “Glavni grad ostvaruje dobru saradnju sa nevladinim organizacijama”, ali samo na papiru, kako je potvrđeno na jučerašnjoj panel diskusiji “Snažne zajednice“, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija.

Čistoći duguju 3,3, miliona eura

10. 04. 2018. no image Gradsko preduzeće zaduženo za higijenu grada ima visoka potraživanja

Zaposleni čekaju četiri plate

19. 03. 2018. no image Zaposleni čekaju četiti plate

Država opet blokirala Lučice zbog poreskog duga

09. 03. 2018. no image Banka je u protekloj deceniji u tri navrata pokušavala da prodajom namiri dug, ali nije uspjela. I Opština sa svoje strane potražuje nagomilani dug na ime poreza na nepokretnost, pa je tako dug premašio stotinu hiljada eura, a hipoteka na imovinu upisivana je u više navrata od 2014.