Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

Glavni grad će uključiti građane u izradu Strateškog plana razvoja

17. 07. 2017. no image Generalni direktor za razvoj je ukazao na namjeru Ministarstva da inovacijama pojednostavi proces strateškog planiranja i da smjernice za kvalitetniju izradu Plana.

Vlada donijela Odluku o dodjeli uslovnih dotacija za 2017. godinu

17. 07. 2017. no image I ove kao i prethodne godine, sredstva su opredijeljena opštinama Mojkovac, Rožaje, Danilovgrad i Cetinje.

SO Herceg Novi: Budžet usvojen jednoglasno i bez rasprave

31. 05. 2017. no image Budžet opštine projektovan je na 20.103.000 eura

Iz plana izbrisali 14 lokacija

31. 05. 2017. no image Juče su otvorene ponude po ranije objavljenom pozivu, međutim, niko od učesnika koji su konkurisali za izopštene lokacije nije dobio objašnjenje zbog čega je to učinjeno.