Najviše troše za gorivo i telefone

10. 11. 2017. no image Posebnu priču zaslužuju izdaci za neiskorišćene godišnje odmore, jer su pojedini zaposleni po ovom osnovu dobili preko hiljadu eura, kazao je Goran Stojanović

Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

24. 03. 2017. no image Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar.

Opštinska kasa po mjeri DPS-a

06. 03. 2017. no image Stavka bruto zarada i ostalih ličnih primanja raste iz godinu u godinu, a odbornici ne mogu da dođu do informacije koliko je zaposlenih u organima lokalne uprave i preduzećima i ustanovama čiji je ona osnivač i ako u ovu svrhu ide 420.000 eura samo u lokalnoj upravi. Tu treba dodati i famozne Ugovore o djelu planirane na nivou 12.100 eura, što izaziva sumnju da se određeni broj lica iz partijskog sastava plaća na ovaj način, tvrde iz SNP- a