Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

24. 03. 2017. no image Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar.

Opština se zadužila još 250 hiljada eura

06. 03. 2017. no image Odbornici su usvojili i odluku da Opština da pozajmicu radnicima lokalne uprave za otplatu stanova za koje su već potpisali ugovore sa CFSSI, a maksimalni iznos pozajmice po radniku biće deset hiljada eura

Opštine nastavljaju da netransparentno posluju

30. 09. 2016. no image Bijelo Polje, Plav, Rožaje, Kolašin, Šavnik, Berane, Plužine, Petnjica i Cetinje su opštine koje na svojim internet stranicama nisu objavile Odluku o budžetu za 2016. godinu.