Opštine da otvore budžete za građane

03. 07. 2018. no image Trećina opština ne izvještava o učešću građana u javnim raspravama o svojim budžetima; dostupni podaci pokazuju da građani uglavnom nisu učestvovali u raspravama o budžetu za ovu godinu, sa izuzetkom opština Bar, Plav i Žabljak.

Zaposleni čekaju četiri plate

19. 03. 2018. no image Zaposleni čekaju četiti plate

Zgrada Studentskog kluba u Pljevljima ruina, a uloženo 130.000 eura

01. 03. 2018. no image Opština je 2009. godine, uz pomoć USAID-a, rekonstruisala zgradu namijenjenu za praktičnu obuku studenata

Sve nam stiže, samo zarađene plate ne

07. 12. 2017. no image Većina zaposlenih je od 17. novembra u štrajku, jer im nijesu isplaćene zarade za poslednjih šest mjeseci

DRI o tužbi "Vektre Jakić" protiv Opštine Pljevlja: Pretenciozno je što traži četiri miliona

15. 11. 2017. no image Brkovićeva firma tražila odštetu radi naknade materijalne štete zbog prinudne naplate poreza