Finansijski plan gradske opštine Golubovci: Planirano da u kasi imaju 2.725.000 eura

07. 12. 2017. no image Nacrtu plana se navodi da se od ukupnih sredstava 880.000 odnosi na operativne, a 1.845.000 eura na kapitalne

Komentar IA na Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2018. godinu

06. 12. 2017. no image U nastavku pročitajte komentar Instituta alternativa na Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada za 2018. godinu

Glavni grad da planira budžetom sredstva za ostvarivanja prava OSI

01. 12. 2017. no image Koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije u UMHCG, Miroslava-Mima Ivanović, ocijenila je da je proces planiranja, izrade, sprovođenja i monitoringa realizacije budžeta Glavnog grada Podgorice neusklađen s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom

Ne zna se na koje „ostale obaveze” će trošiti 1.440.000

20. 11. 2017. no image Institut alternativa ocjenjuje da u budžetu Glavnog grada za narednu godinu nije jasno precizirano za šta daju novac

Nacrt budžeta Glavnog grada Podgorica za 2018. godinu

09. 11. 2017. no image Centralna javna rasprava na kojoj će građani imati priliku da učestvuju u rasrpavi o budžetu za narednu godinu, održaće se 28. novembra u 10h u KIC-u Budo Tomović.