Glavni grad – Simulator saradnje sa NVO

20. 04. 2018. no image “Glavni grad ostvaruje dobru saradnju sa nevladinim organizacijama”, ali samo na papiru, kako je potvrđeno na jučerašnjoj panel diskusiji “Snažne zajednice“, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija.

Čistoći duguju 3,3, miliona eura

10. 04. 2018. no image Gradsko preduzeće zaduženo za higijenu grada ima visoka potraživanja

Finansijski plan gradske opštine Golubovci: Planirano da u kasi imaju 2.725.000 eura

07. 12. 2017. no image Nacrtu plana se navodi da se od ukupnih sredstava 880.000 odnosi na operativne, a 1.845.000 eura na kapitalne

Komentar IA na Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2018. godinu

06. 12. 2017. no image U nastavku pročitajte komentar Instituta alternativa na Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada za 2018. godinu

Glavni grad da planira budžetom sredstva za ostvarivanja prava OSI

01. 12. 2017. no image Koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije u UMHCG, Miroslava-Mima Ivanović, ocijenila je da je proces planiranja, izrade, sprovođenja i monitoringa realizacije budžeta Glavnog grada Podgorice neusklađen s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom