Žabljak: Prevoza nema za sve, nekima i skup

15. 09. 2017. no image Prevoz srednjoškolaca iz poddurmitorskih sela je organizovan, ali, navodno, nijesu zadovoljni mjesečnom cijenom od 12 eura

Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

24. 03. 2017. no image Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar.

Žabljak: Odbornici usvojili završni račun budžeta za 2015

08. 07. 2016. no image Jednoglasno su usvojene tri odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu shodno aktuelnom DUP. Usvojena je izmjena odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u kojoj su cijene nakanada za 20 posto niže od do sada važećih