Čekić ne odgovara zbog afere

13. 11. 2017. no image Tužilaštvo je pokrenulo predmet na osnovu pisanja lista “Dan”, koji je objavio djelove radnog dnevnika predsjednice Opštine Gusinje u kojem se, između ostalog, nalaze spiskovi za partijsko zapošljavanje uoči izbora

Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

24. 03. 2017. no image Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar.

Vlada raspustila Skupštinu opštine Gusinje

11. 07. 2016. no image Vlada je donijela Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine i usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije i Izvještaj sa javne rasprave