Glavni Grad već godinama jedan od rekordera lošeg planiranja javnih nabavki

08. 09. 2017. no image Glavni Grad je već godinama jedan od rekordera lošeg planiranja javnih nabavki, jer manje-više prepisuje plan iz godine u godinu, zadržavajući istu planiranu sumu od oko četiri miliona eura, iako nijedne godine ne potroši toliko.

Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

Socijale daju i za snimanje video spota

10. 04. 2017. no image Prijestonica Cetinje je tokom izborne 2016. godine u više navrata dodijelila jednokratnu pomoć od 150 do 500 eura fizičkim licima

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

24. 03. 2017. no image Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar.