Socijale daju i za snimanje video spota

10. 04. 2017. no image Prijestonica Cetinje je tokom izborne 2016. godine u više navrata dodijelila jednokratnu pomoć od 150 do 500 eura fizičkim licima

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

24. 03. 2017. no image Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar.

PG Biro predstavio dvogodišnji rad

23. 03. 2017. no image Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanim Glavnog grada predstavio je svoj rad za period od 23. marta 2015. do 20. marta 2017. godine.

Komentar IA na Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada za 2017. godinu

29. 11. 2016. no image Institut alternativa je uputio prijedloge za transparentnije prikazivanje budžetskih sredstava u 2017 godini. Naše primjedbe se odnose na način na koji su podaci prikazani u Nacrtu odluke o budžetu Glavnog grada i pratećem Obrazloženju. Neki od prijedloga upućuju na jasnije predstavljanje troškova i stvarnih potreba organizacionih jedinica, detaljnije prikazivanje podataka o kapitalnim projektima, razvijanje bolje komunikacije sa građanima i civilnim sektorom, uoči održavanja javne rasprave o nacrtu budžeta itd.