Za sto dana vratili trećinu naslijeđenog duga

22. 09. 2017. no image Zatekli smo dugove Opštine od 6, 2 miliona eura, po osnovu kratkoričnih kredita, pozajmica, dobavljača i kredita KFW banke Prethodna vlast nije vratila niti jednu ratu kredita KFW-a, a naplaćena su sva sredstva od Azmonta i ostalih investitora, od oko 6 miliona eura- saopštio je predsjednik Opštine, Stevan Katić

Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

SO Herceg Novi: Budžet usvojen jednoglasno i bez rasprave

31. 05. 2017. no image Budžet opštine projektovan je na 20.103.000 eura

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.

Istraživanje javnog mnjenja: Srednja ocjena za usluge na lokalnom nivou

24. 03. 2017. no image Od javnih usluga, građani najčešće koriste usluge opština, ali smatraju da kvalitet usluga koje pruža lokalna uprava nije naročito dobar.