Opštine da otvore budžete za građane

03. 07. 2018. no image Trećina opština ne izvještava o učešću građana u javnim raspravama o svojim budžetima; dostupni podaci pokazuju da građani uglavnom nisu učestvovali u raspravama o budžetu za ovu godinu, sa izuzetkom opština Bar, Plav i Žabljak.

Za sto dana vratili trećinu naslijeđenog duga

22. 09. 2017. no image Zatekli smo dugove Opštine od 6, 2 miliona eura, po osnovu kratkoričnih kredita, pozajmica, dobavljača i kredita KFW banke Prethodna vlast nije vratila niti jednu ratu kredita KFW-a, a naplaćena su sva sredstva od Azmonta i ostalih investitora, od oko 6 miliona eura- saopštio je predsjednik Opštine, Stevan Katić

Slabo učešće građana u javnim raspravama o lokalnim budžetima

24. 07. 2017. no image Javne rasprave o lokalnim budžetima za 2017. godinu građani slabo posjećuju ili ne posjećuju, sudeći po izvještajima lokalnih samouprava.

SO Herceg Novi: Budžet usvojen jednoglasno i bez rasprave

31. 05. 2017. no image Budžet opštine projektovan je na 20.103.000 eura

Dug opština se za dvije godine uvećao za 9 miliona eura

05. 04. 2017. no image Dug lokalnih samouprava, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija kao i opština iznosi 175,75 mil. eura. Ovaj iznos je za oko 1,75 mil. eura manji u odnosu na kraj 2016. godine.